ADMECH

Zapadkowe sprzęgła przeciążeniowe

                                W celu zapobieżenia awarii, maszyny powinny być wyposażone w systemy zabezpieczeń. Systemy takie przeciwdziałają losowym przestojom w produkcji, generującym niespodziewane koszty wynikające z małej wydajności maszyny po awarii, jak również koszty np. zniszczonych podczas kolizji komponentów lub elementów mechanicznych. Ze względu na specyfikę aplikacji, komponenty często mogą być trudno dostępne, co jeszcze bardziej wydłuża czas przestoju w produkcji.

 
Przeciążenie momentowe od strony aplikacji – jak przeciwdziałać

Jednym z przypadków awarii może być przeciążenie momentowe od strony aplikacji, powstające na skutek blokady lub złego użytkowania zespołów maszyny, chociażby, poprzez przeładowanie masowe.

Rozwiązaniem powyższych problemów jest zastosowanie sprzęgieł przeciążeniowych z mechanizmem zapadkowym, zw. TORQUE LIMITERS lub OVERLOAD SAFETY COUPLINGS.

Sprzęgło tego typu, wykrywa przeciążenie i natychmiast rozłącza stronę wejściową i wyjściową, aby zabezpieczyć maszynę. Z uwagi na to, że jest to typ sprzęgła, w którym załączenie może nastąpić tylko w jednym punkcie, po usunięciu przeciążenia, wejście i wyjście są automatycznie sprzęgane z tym samym momentem obrotowym, oraz w tej samej pozycji indeksowania. W odróżnieniu od sprzęgieł typu ciernego, takie ograniczniki momentu, można używać nawet w niesprzyjających warunkach.

Zasada działania sprzęgła przeciążeniowego z mechanizmem zapadkowym
  1. W sytuacji normalnej, w której nie występuje przeciążenie, element przenoszący napęd (drive key) znajduje się w rowku obudowy by przekazywać moment. (Figure A)
  2. W momencie, kiedy pojawia się przeciążenie, element przenoszący napęd (drive key) jest obracany w przeciwnym kierunku do działania siły sprężyny (torque spring), oraz zostaje rozłączony z rowkiem obudowy, by rozsprzęglić stronę wejściową i wyjściową.(Figure B)
  3. Kiedy następuje sprzęgnięcie wyjścia z wejściem, po usunięciu przeciążenia, działanie może zostać wznowione z momentem obrotowym, do którego sprzęgło zostało pierwotnie dostosowane.

     

                                                                                         Rysunek 1 . Zasada działania mechanizmu zapadkowego

Z powyższym rozwiązaniem można zetknąć się u znanych producentów sprzęgieł tj. np. MIKI PULLEY oraz ZERO-MAX. Sprzęgła tego typu projektowane są w różnych wersjach, umożliwiających zabezpieczenia w mechanizmach przeniesienia napędu, takich jak przekładnie pasowe, przekładnie łańcuchowe czy najprostsze połączenie dwóch ruchomych wałów, w których sprzęgło to spełnia rolę integralnego elementu przeniesienia napędu.

                                                                                                                Rysunek 2. Przykłady montażu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zapadkowych sprzęgłach przeciążeniowych lub potrzebujesz porady dotyczącej projektu swojej aplikacji zapraszamy do kontaktu z naszymi inżynierami.